090 444 5413

Hỗ trợ kỹ thuật


- Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại: khách hàng điện thoại trực tiếp cho bộ phận kỹ thuật hoặc bộ phận kinh doanh chuyên trách hoặc hotline. Trong trường hợp gọi vào số Hotline, vui lòng để lại đầy đủ thông tin, bộ phận hỗ trợ sẽ gọi lại ngay.

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại nhà máy khách hàng: bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tới nhà máy/ hiện trường để hỗ trợ lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn … cho khách hàng.
 

Đối tác